Derfor er det en god ide at lære om førstehjælp til børn

Er du nybagt forælder, bare forælder eller sågar bedsteforælder? Så kan det meget vel være, at du burde overveje at tage et kursus i førstehjælp til børn.

Børn og unge mennesker er ofte ikke opmærksomme på, at det de foretager sig, kan være potentielt farligt. De har slet ikke samme erfaring elelr grundlag for at tænke refleksivt, lige som vi voksne kan gøre det. Derfor er børn både mere vovede og intuitive. Det er en fantastisk egenskab, men den an desværre også føre til, at der opstår farlige situationer i børnenes leg og ageren – desværre også med uheld og behov for førstehjælp som konsekvens heraf.

Sker dette på ”din vagt”, er det en uvurderlig egenskab at kunne træde til og gøre den forskel, som betyder at et barn – måske dit eget – overlever! Og stikmodsat kan det være en situation, du aldrig kommer dig mentalt over, hvis du ikke var i stand til at være der for et barn. Det er ikke at ønske for nogen, og derfor giver det mening at tage et kursus i førstehjælp.

Det lærer man

Helt konkret vil et kursus, specifikt målrettet at lære om førstehjælp til børn, byde på indsigt i at standse ulykken, redde og yde såkaldt psykisk førstehjælp til et barn, der har været i en ulykke.

Det er vigtigt, at man er i stand til at standse en ulykke og hernæst bruge viden om førstehjælpen. Det kunne f.eks. være i forhold til at fjerne elementer, der blokerer barnets luftveje og dernæst yde førstehjælp som mund-til-mund genoplivning og i det hele taget kende hele hjerte-lunge-redningsarbejdet samt kunne betjene en hjertestarter. Det kan virke voldsomt at skulle forholde sig til, men det kan som nævnt være uvurderligt, hvis man en dag får brug for at praktisere.

Netop fordi, det kan tænkes, man en dag skal yde førstehjælp, er der naturligvis ikke blot tale om teori til et kursus i førstehjælp. Der bliver også foretaget praktiske øvelser, så du kender teori og praksis – og kan tage handling, hvis uheldet en dag er ude og du er til stede til at være ham eller hende, der gør forskellen.